Home >  Uit de praktijk >  Weekends & kampen

Weekends/kampen

Binnenkort gaan we op kamp met onze leden. Wat is de beste manier om afspraken te maken rond alcohol en drugs op kamp?

Je gaat op weekend of cursus met je leidingsploeg. De hoofdleiding betrapt meerderjarige medeleiding of deelnemers op het smoren van een joint. Is de hoofdleiding dan verplicht om dit te melden?

Mag ik op kamp medicijnen geven aan mijn leden?

Welke voorbereidingen treffen we voor een buitenlands kamp?

Jeugd Zomer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRAAG: Binnenkort gaan we op kamp met onze leden. Wat is de beste manier om afspraken te maken rond alcohol en drugs?

Maak ze vooraf! Bespreek het onderwerp op voorhand met je medeleiding. Zo reageren jullie op dezelfde manier op alcohol of drugs op kamp. Zo vermijd je discussie tijdens het kamp zelf. 

Bijvoorbeeld:

  • Hoe ga je reageren als blijkt dat iemand alcohol of drugs mee heeft?
  • Wat zijn de gevolgen hiervan?
  • Moeten ze de drank afgeven?
  • Wat doe je als je merkt dat iemand cannabis gebruikt?
  • Waarschuw je de ouders, de hoofdleiding, stuur je hem naar huis?

Gebruik hiervoor de Zot op kamp-gids.

Let bij het maken van afspraken op de wet. Alcohol mag geschonken worden aan +16-jarigen, sterkedrank aan +18-jarigen. Cannabis is verboden, ook voor meerderjarigen!

Neem die afspraken op in je uitnodiging. Zo maak je de afspraken concreet voor je leden.

VRAAG: Je gaat op weekend of cursus met je leidingsploeg. De hoofdleiding betrapt meerderjarige medeleiding of deelnemers op het smoren van een joint. Is de hoofdleiding dan verplicht om dit te melden en mag je als leiding de cannabis afnemen?

Je bent niet verplicht om gebruik te melden of aangifte te doen bij de politie. Enkel als je rechtstreeks getuige bent van ‘een aanslag tegen de openbare veiligheid, op iemands leven of eigendom’ moet je van zulk wanbedrijf of misdaad kennis geven aan het parket (via de politie). Er is dus geen verplichting om het bezit of gebruik van cannabis aan te geven.

Als je medeleiding of lid drugs dealt, pleegt hij of zij wél een aanslag op het leven (in brede zin: de gezondheid) van iemand anders. Hier is aangifte dus wel wettelijk verplicht. Het moet wel degelijk gaan om feiten die je zelf vaststelt. Een vermoeden of iets dat je verteld wordt door iemand anders is niet voldoende.

Dat er geen meldingsplicht is, wil niet zeggen dat je helemaal niet hoeft te reageren als jeugdbeweging. Reageer bijvoorbeeld door contact op te nemen met een preventiewerker of koepelorganisatie vooraleer je het probleem zelf oplost (bijvoorbeeld cannabis in bezit nemen en na de kampperiode teruggeven). Die helpt je dan verder met de situatie. Pas wel op: als je helemaal niet reageert op het vastgestelde gebruik, kan dat wel problemen opleveren. Als je het gebruik gedoogt, wordt dit gezien als het ter beschikking stellen van een lokaal voor gebruik en dat is wel strafbaar.

VRAAG: Mag ik op kamp medicijnen geven aan mijn leden?

Volgens de wetgeving geldt het volgende:

In België is iedereen verplicht hulp te verlenen aan een persoon in nood. Wanneer je zelf geen gevaar loopt, ben je verplicht de hulp te bieden die je kent en kunt geven. Het toedienen van medicijnen valt echter niet onder eerste hulp. Dat mogen alleen artsen, apothekers en andere medische beroepen. Andere personen die medicijnen geven, zijn wettelijk strafbaar.

Maak vooraf afspraken, rekening houdend met de wet, neem voorzorgsmaatregelen, verzorg de medische fiches op kamp, stel in samenspraak met een huisdokter of apotheker een actieplan op (wat te doen als een kind ziek wordt), zet verantwoordelijkheid op papier, ... Het is belangrijk ouders op de medische fiche te laten vermelden als een kind bepaalde medicatie moet nemen. Maak duidelijk aan de ouders dat wanneer er medicatie nodig lijkt, jullie er de dokter bijroepen.

Waarschijnlijk vraag je je ook af of je als leiding aansprakelijk kan worden gesteld als er iets fout loopt. Hierop is het antwoord ‘ja’. Medische fiches, actieplannen... bieden geen sluitend wettelijk kader dat de jeugdbeweging en leiding beschermt. In noodgevallen is iedereen verplicht hulp te bieden. De wet kan de persoon die 'niets doet' straffen. Dat is schuldig verzuim. De rechtspraak verwacht dat je doet wat je kunt. Toch moet je ook in die situaties opletten dat je zelf geen overtredingen begaat. Je mag dus ook hier niet op eigen initiatief medicijnen toedienen. Dit klinkt allemaal erg intimiderend, maar maak je niet te ongerust. Moest er na een ongeval toch een klacht tegen de leiding komen, dan zal de rechter rekening houden met medicijnattesten, de moeilijke situatie... Het volstaat dus dat je de persoon in nood helpt, dat je logische beslissingen neemt en als een 'goede huisvader' handelt. Ga ook na of je verzekering dat soort ongevallen dekt.

VRAAG: Welke voorbereidingen treffen we voor een buitenlands kamp?

In de ons omringende landen, net zoals in België zelf, is cannabis volledig illegaal. Ook in Nederland! Wees steeds voorbereid en vraag nadrukkelijk aan de leden om geen risico's te nemen. Check vooraf ook altijd de regels van het land in kwestie.