Home >  Uit de praktijk >  Events

Events

Wat gebeurt er als een gezondheidscontroleur over de vloer komt en hoe kan ik me hier op voorbereiden?

Wat als een +16 jarige alcohol doorgeeft aan een -16-jarige, is de organisatie dan verantwoordelijk?

Mag je op een fuif een jongere zijn identiteitskaart vragen als je twijfelt aan zijn leeftijd?

Mogen -16-jarigen achter de bar staan op een fuif van de jeugdbeweging?

Wij willen graag een jeneverkraam op onze fuif. Hebben we hiervoor een vergunning nodig?

 Dansen Dancing - uit de praktijk - algemene werking

 

VRAAG: Wat gebeurt er als een gezondheidscontroleur over de vloer komt en hoe kan ik me hierop voorbereiden?

De gezondheidscontroleurs of inspecteurs werken in functie van de 'Controledienst Alcohol en Tabak'. Die is een onderdeel van de ‘Federale Overheidsdienst (of FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu'. De gezondheidscontroleurs gaan na of de wetgeving op het schenken en verkopen van alcohol en het rookverbod nageleefd wordt. Indien zij overtredingen vaststellen, krijg jij als organisatie een boete. Maak er een gewoonte van om het verkopen en schenken van alcohol goed - en volgens de wet - te organiserenOntdek de checklist  met maatregelen die jou als organisator helpen om overtredingen te voorkomen op jouw fuif en nodig een preventiewerker tabak, alcohol en drugs uit om hierover meer informatie te geven (dit kan ook op de jeugdraad).

 

VRAAG: Wat als een +16 jarige alcohol doorgeeft aan een -16-jarige, is de organisatie dan verantwoordelijk?

Als jeugdvereniging kan je niet voor de volledige 100% vermijden dat alcohol aan -16-jarigen wordt doorgegeven. Toch is het belangrijk om alles in het werk te stellen om te vermijden dat een -16-jarige alcohol drinkt op jouw fuif. Want wanneer overtredingen worden vastgesteld, wordt jij als organisatie beboet.

Het is belangrijk om vooruit te denken, mogelijke problemen vooraf in te schatten en hierop in te spelen. Dit kan je doen door een goed barbeleid en op voorhand na te denken over het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren. Zorg o.a. voor een briefing voor iedereen achter de bar, zodat alle vrijwilligers op de hoogte zijn van de wet en weten aan wie ze wat mogen schenken. Zorg dat de wetgeving duidelijk gecommuniceerd wordt, ook aan de bezoekers. Hiervoor kan je o.a. affiches, stickers, polsbandjes,... gebruiken. Sensibiliseer je bezoekers dat wanneer zij drank doorgeven aan minderjarigen, jij als organisatie hiervoor beboet kan worden. 

Wettelijk mag er enkel alcohol (bier en wijn) geschonken en verkocht worden aan +16-jarigen en sterke drank aan +18-jarigen. Praktisch kan je dit organiseren door leeftijdscontroles. Wanneer jongeren binnenkomen op je fuif vraag je een leeftijdsbewijs (studentenkaart, identiteitskaart…) en werk je met ander kleur polsbandjes voor -16-jarigen, +16-jarigen en +18 jarigen. Zo is voor het barpersoneel duidelijk aan wie ze welke dranken mogen schenken. Je kan als organisatie ook beslissen om geen sterkedrank te verkopen. Zorg in ieder geval voor lekkere alcoholvrije alternatieven.

Vraag aan medewerkers  om in te grijpen wanneer oudere fuifgangers drank doorgeven aan -16-jarigen of sterke drank aan -18 jarigen, want ook in dit geval kan jij als organisatie boetes krijgen.

 

VRAAG: Mag je op een fuif een jongere zijn identiteitskaart vragen als je twijfelt aan zijn leeftijd?

Je hebt niet het recht om iemands identiteit te controleren. Je mag met andere woorden nooit iemand letterlijk zijn identiteitskaart vragen. Als je twijfelt over de leeftijd van iemand die een drankje wil bestellen, kan je wel vragen of ze hun leeftijd willen bewijzen. De leeftijd bewijzen kan op andere manieren dan met de identiteitskaart. Iemand kan ook een treinkaart, bibliotheekkaart, rijbewijs… of andere kaarten tonen. Hij of zij kan als reactie op je vraag wel spontaan zijn identiteitskaart tonen.

 

VRAAG: Mogen -16-jarigen achter de bar staan op een fuif van de jeugdbeweging?

Bier tappen in het jeugdhuis of op de fuif van de jeugdbeweging kan je zien als vrijwilligerswerk, hiervoor geldt de wetgeving op het vrijwilligerswerk. Minderjarigen mogen dit doen als een volwassen eindverantwoordelijke aanwezig is. In het geval dat er iets fout loopt, wordt deze volwassene verantwoordelijk gesteld.

Let wel, onder de 15 jaar mag er niet gewerkt worden, tenzij er een pedagogisch doel is in de opdracht. Dit valt onder kinderarbeid. Enkel jongeren van 15 jaar hebben dus een leeftijd waarop ze nog geen alcohol mogen drinken, maar wel al mogen tappen.

Denk wel steeds kritisch na over wie je achter de toog laat werken, want het is vaak moeilijker voor een -16 jarige om alcohol te weigeren aan een leeftijdsgenoot dan voor een oudere vrijwilliger. 

 

VRAAG: Wij willen graag een jeneverkraam op onze fuif. Hebben we hiervoor een vergunning nodig?

Ja, hiervoor heb je een sterkedrankvergunning nodig. Je kan deze aanvragen bij je gemeente. De gemeente beslist of en onder welke vorm ze jullie die vergunning aflevert. 

Geen vergunning nodig

Wel vergunning nodig

Bieren
Wijnen
Mousserende dranken
(champagne, cava…)
Opgelet, voor andere al dan
niet gegiste dranken heb
je geen vergunning nodig.

Alcopops (breezers…)
Jenever
Pisang
Safari
Whisky-cola
Wodka-redbull
Andere sterke dranken…

Je gaat best langs bij de jeugddienst om te informeren over hoe je dit kan regelen.

Als je een jeneverkraam wil op je fuif, dan zorg je er best voor dat dit kraam zich in een aparte ruimte bevindt. Op die manier kan je controleren wie er binnen gaat en vermijd je dat je sterkedrank schenkt aan -18-jarigen. Sterkedrank schenken aan -18-jarigen is namelijk strafbaar. Zorg ook voor lekkere alcholholvrije cocktails!