Home >  Uit de praktijk >  Jaarwerking

Jaarwerking

Wij gingen er altijd van uit dat we alcohol mogen schenken aan leden die jonger zijn dan 16 jaar omdat de jeugdbeweging onder de huiselijke sfeer valt. Nu hoorde ik iemand vertellen dat dit niet mag. Klopt dit?

Iemand van de leidingsploeg loopt stomdronken rond op de kerstmarkt. Hoe reageer je hierop?

 

Jensgeeraets1versie2 - jaarwerking

VRAAG: Wij gingen er altijd van uit dat we alcohol mogen schenken aan leden die jonger zijn dan 16 jaar omdat de jeugdbeweging onder de huiselijke sfeer valt. Nu hoorde ik iemand vertellen dat dit niet mag. Klopt dit?

Dat het niet helemaal duidelijk is of je nu wel of geen alcohol mag schenken aan minderjarigen is niet zo gek. De wetgeving over alcoholgebruik in privé of huiselijke kring wordt dan ook zo ruim beschreven, waardoor ze op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden.

Met de wet wil de overheid de gezondheid van minderjarigen beschermen. Daarom is het verkopen, schenken of aanbieden van alcohol aan -16jarigen steeds verboden. Dit ook in privé of huiselijke kring, en daar hoort de jaarlijkse werking, een weekend of het kamp van jouw jeugdbeweging ook onder.

Hou hier dus zeker rekening mee wanneer je je alcohol- en drugbeleid uitwerkt of wanneer je afspraken maakt voor op weekend of op kamp! 

 

VRAAG: Iemand van de leidingsploeg loopt stomdronken rond op de kerstmarkt. Hoe reageer je hierop?

Het al dan niet drinken op activiteiten zoals de kerstmarkt, nieuwjaarsdrink, kampfeesten, fuiven… is vaak een discussiepunt. Als leiding heb je op dat moment geen onmiddellijke verantwoordelijkheid over een groep jongeren. Langs de andere kant heb je wel een voorbeeldfunctie: je wordt (h)erkend als leiding van een jeugdvereniging.

Het imago van je jeugdvereniging en van de leidingsploeg wordt beïnvloed door het gedrag van de leiding. Zeker ouders baseren hun beeldvorming over jou en je leidingsploeg op zo'n momenten.

Maak samen met je leidingsploeg afspraken. Vaak wordt er een onderscheid gemaakt tussen het al dan niet dragen van het uniform van je jeugdvereniging. In uniform rondlopen betekent je verantwoordelijkheid en je voorbeeldfunctie opnemen. Zonder uniform wordt aanzien als je eigen vrije tijd. Anderen zijn dan weer van oordeel dat je altijd een voorbeeldfunctie hebt. Je bent nu eenmaal gekend als leiding. Gaat iemand over de schreef, spreek hem of haar er dan over aan.

 

VRAAG: Wat moet ik doen als een ouder zijn kind komt afhalen en duidelijk onder invloed is van alcohol of drugs?

Wettelijk gezien val je in een zo'n voorval terug op het wetsartikel over schuldig verzuim. Wat houdt dit in?

Van zodra het voor het kind gevaarlijk is om door die bepaalde chauffeur vervoerd te worden, moet je iets doen. 

Zodra het voor een kind gevaarlijk is om door die bepaalde chauffeur vervoerd te worden, moet je iets doen. Dat ‘iets’ hoeft niet te zijn ‘de politie bellen’, maar kan wel zijn: de dronken persoon aanspreken met de duidelijke boodschap ‘je hebt teveel gedronken om nog te rijden, kan je iemand anders bellen of kan je kind met iemand anders meerijden of….’ De begeleider voorziet wel best een backup om om te gaan met agressieve reacties, dat hij of zij niet alleen staat in dit aanspreken. En als het echt de enige mogelijkheid is om het kind in veiligheid te brengen, kan je de politie contacteren. Nu kan dit aanleiding zijn voor de persoon om een kind dan niet meer naar de activiteit te brengen, wat mogelijk nog meer nadeel berokkent aan de leefomstandigheden van dat kind, dus dit lijkt niet de eerst te volgen weg, maar wel een stok achter de deur.

De begeleider kan ook kiezen om de chauffeur op een ander (nuchter) moment hierover aan te spreken. Blijft de situatie duren, dan kan contact opgenomen worden met het plaatselijke vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK), omdat de persoon zijn kind aan gevaar blijft blootstellen. Vervolgens kunnen zij de dienst ook advies geven over hoe hiermee om te gaan, wanneer de politie te bellen, wat het VK zelf voor stappen zal zetten enz.