Home >  Materiaal

Materiaal en downloads

Voor jeugdbewegingen is er heel wat (gratis!) materiaal over alcohol en drugs.
Spelmateriaal, posters, kaartjes... voor de leiding, maar ook voor de leden!

  

Rock Zero

ROCK ZERO

SPELMATERIAAL

'ROCK ZERO' is een spel waarmee jongeren nadenken over hun eigen alcoholgebruik en dat van hun vrienden. Ze leren op een ludieke manier dat (veel) alc…

Maat in de shit voor het jeugdwerk

MAAT IN DE SHIT VOOR HET JEUGDWERK

SPELMATERIAAL

Met de spelfiches van 'Maat in de shit' ga je met je jeugdhuis of jeugdbeweging aan de slag rond de thema's alcohol- en cannabisgebruik. Aan de hand v…

Zot op kamp

ZOT OP KAMP

SPELMATERIAAL

Zot op kamp helpt je bij het maken van afspraken over alcohol en drugs op kamp. Het bestaat uit een Zot op kamp-gids en een spelfiche met Drugbattle v…

FEEST WIJZER

Met Feest Wijzer ga je op de fuif of het festival van jouw jeugdvereniging voor een positief feestklimaat. Je fuif of lokaal festival biedt hiervoor m…

Op de poef

OP DE POEF

AFFICHE - GADGET

Deze affiche is een 'poeflijst' waarop je nog niet betaalde maar wel verbruikte consumpties kan turven. Je kan vijf affiches gratis bestellen via de w…

Methodieken over alcohol en drugs voor kaderleden in het jeugdwerk

METHODIEKEN OVER ALCOHOL EN DRUGS VOOR KADERLEDEN IN HET JEUGDWERK

SPELMATERIAAL

Duizenden jongeren zijn in hun vrije tijd actief in het jeugdwerk. In hun enthousiasme en engagement nemen ze vaak een begeleidingsrol op. Om hen in d…

Juridische handvatten voor het gebruik en misbruik van alcohol en drugs in het jeugdwerk

JURIDISCHE HANDVATTEN VOOR HET GEBRUIK EN MISBRUIK VAN ALCOHOL EN DRUGS IN HET JEUGDWERK

DOSSIER - RAPPORT

Jeugdwerkers, jeugdleiders, jeugdhuismedewerkers, organisatoren van fuiven,... komen voortdurend in contact met jongeren en hun vrije tijd. Middelenge…

Muziek/lachen/voetbal is mijn drug

MUZIEK/LACHEN/VOETBAL IS MIJN DRUG

AFFICHE - GADGET

De campagne 'muziek/lachen/voetbal is mijn drug' wijst jongeren erop dat 4 op 5 van hun leeftijdsgenoten nooit cannabis heeft gebruikt en zich ook zon…

Veilig feesten

VEILIG FEESTEN

DOSSIER - RAPPORT

Het dossier 'Veilig feesten' is voor preventiewerkers en jeugdwerkers een werkinstrument dat drugpreventie in het uitgaansleven concreet en tastbaar m…

Begin niet te vroeg

BEGIN NIET TE VROEG

AFFICHE - GADGET

Deze affiche sensibiliseert jongeren op café of in het uitgaansleven, over de leeftijdsgrenzen voor het drinken van alcohol. De affiche maakt deel uit…

SJABLOON POLSBANDJES -16 GEEN ALCOHOL, -18 GEEN STERKEDRANK

AFFICHE - GADGET

Hier kunt u een digitaal sjabloon voor een bandjessysteem met opdruk -16 geen alcohol, -18 geen sterkedrank downloaden. Dit sjabloon heeft de extensie…