Home >  Het stappenplan

Hoe ontwikkel je een beleid?

Een beleid ontwikkel je stap voor stap op maat van jouw groep. Het stappenplan bestaat uit vier essentiële elementen. Die heb je absoluut nodig om tot je beleid te komen. Drie andere stappen zijn extra en hoef je niet per se te doorlopen. Al hebben ze ook zeker hun nut!

Print dit overzicht en hou bij waar je zit in het proces.

Vier essentiële stappen

Stap 1: Foto van onze jeugdbeweging. Verzamel wat er al bestaat: Zijn er al afspraken gemaakt? Is er materiaal voorhanden?
Stap 2: Afspraken maken en problemen oplossen.  Maak heldere afspraken en bepaal samen wat er gebeurt als ze niet nageleefd worden.
Stap 3: Schrijven. Je dacht samen na en nam beslissingen. Om niks te vergeten, zet je best alles op papier. Breng ook je omgeving op de hoogte.
Stap 4: Informatie en vorming. Hoe informeer je je leden, medeleiding en omgeving op een toffe manier? Is er een cursus die je kan volgen?

Aanvulllende stappen

Wat denk jij? Iedereen denkt na over zijn persoonlijke mening over alcohol en drugs.
Meningen samenbrengen in een visie. Via discussie over persoonlijke meningen kom je tot een groepsmening.
Evaluatie. Een alcohol- en drugbeleid is een proces waaraan je voortdurend kan sleutelen. Verandert de leidingsploeg? Of stelt er zich een nieuw probleem waar jullie nog niet eerder aan dachten? Dan bespreek je je beleid best opnieuw.
Print dit overzicht en hou bij waar je zit in het proces.