Home >  Het stappenplan >  Stap 2: Spelregels >  Afsprakentabel

AFSPRAKENTABEL

Wat?

Je stelt afspraken op over alcohol, cannabis, gsm-gebruik, snoepen... 

Materiaal

  • Schrijfgerief
  • Groot blad papier

Print het begeleidend document. Dit bevat de uitleg bij stap twee en de uitleg bij de afsprakentabel.

Opdracht

Teken de afsprakentabel (p. 4 in het begeleidend document) in het groot over.

Vertrek van wat er al is! Vul de tabel in met de afspraken die jullie al hebben (en in stap 1 verzamelden met de drugscreener).

Laat iedereen per vak de afspraken opschrijven die hij belangrijk vindt. Probeer vanuit deze afspraken per vak tot een gemeenschappelijke afspraak te komen waar je allemaal achter staat. Gebruik dit om een lijst met basisafspraken op te stellen.

Regels en afspraken vastleggen? Vergeet niet...

  • rekening te houden met de visietekst van je koepel.
  • dat je een een voorbeeldfunctie hebt! Je moet m.a.w. zelf de regels naleven. Leden kijken naar jou op en willen het goed met je kunnen vinden. Met jouw mening of gedrag beïnvloed je hen ook!
  • afspraken op te stellen binnen de grenzen van de wet.
  • dat er binnen de jeugdbeweging, binnen bepaalde grenzen, ruimte is om te experimenteren. De huis- en spelregels verschillen van groep tot gorep.
  • dat afspraken door iedereen begrepen moeten worden, betrek daarom ook je oudste leden!

 Verder met what to do!