Home >  Het stappenplan >  Stap 2: Spelregels >  What to do? Aanpak bij problemen

What to do?
Aanpak bij problemen

Wat?

Stippel uit wat je zal doen wanneer de regels niet nageleefd worden en bij problemen met alcohol- of druggebruik. Werk een aanpak (met sancties) uit. 

Materiaal

  • Schrijfgerief 
  • Vragenlijst

Print het begeleidend document. Dit bevat de uitleg bij stap twee en de uitleg bij What to do.

Opdracht

Maak drie groepen.  Elke groep zoekt oplossingen voor één van de thema’s door te antwoorden op de vragen. De thema's zijn:

  • het melden van alcohol- of ander druggebruik
  • het sanctioneren van jongeren die alcohol of andere drugs gebruiken
  • contacten leggen met hulpverlening, politie...

Elke groep stelt zijn oplossingen voor. Gebruik deze oplossingen om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen

Ga verder met het schrijven van je beleid