Home >  Het stappenplan >  Stap 1: Foto >  Drugscreener

DRUGSCREENER

Wat?

Met de drugscreener breng je de huidige situatie in kaart. Welke afspraken zijn er al? Waarover is er dicussie? Zo krijg je zicht op wat wel en niet goed gaat in jullie werking.

Materiaal

  • De vragen
  • Groot blad papier
  • Schrijfgerei

Print het begeleidend document. Dit bevat de uitleg bij stap één, de uitleg bij de drugscreener en de vragen.

Opdracht

Beantwoord de vragen in kleine groepjes (4 à 5 personen) en schrijf de antwoorden op. De vragen gaan over de volgende thema's: de leidingsploeg, afspraken en sancties, preventieactiviteiten en het herkennen van problemen.

Bespreek de antwoorden met alle leiding. Zo stel je een stand van zaken op. Let hier zeker op:

  • Waarover was er discussie?
  • Wat nemen jullie mee voor volgende stappen?
  • Zijn er vragen na het doorlopen van het document? Waar kunnen jullie antwoorden vinden?

Formuleer ten slotte een conclusie: schrijf per thema knel- en discussiepunten op.

Bewaar de afspraken die jullie goed vonden voor de afsprakentabel.