Home >  Het stappenplan >  Stap 4: Informeren >  Jaarwerking

Jaarwerking

Elke week kom je samen met je leden om hen een onvergetelijke activiteit te bezorgen. Op deze momenten kan je op een eenvoudige manier werken rond alcohol en drugs. Kijk naar een film, speel een spel: Rock Zero of Maat in de Shit of werk er zelf een uit! Maak alcohol en drugs bespreekbaar.

Ook voor de leiding bestaat er materiaal om iets te doen op de wekelijkse vergadering, leidingskring…

Organiseer een workshop voor je leden of medeleiding. In een workshop krijg je antwoord op je vragen.

  • Is cannabis legaal? Wat mag wel en wat mag niet volgens de wet?
  • Wanneer zijn we aansprakelijk als leiding?
  • Leden kijken op naar de leiding, maar niet alle leiding heeft door dat ze zo een grote invloed hebben. Hoe kunnen we stilstaan bij onze voorbeeldfunctie
  • Ik heb een goede band met mijn leden, maar soms gaan ze wel over de schreef. Hoe stel ik op een goede manier grenzen, zonder onze band te schaden?

Wil je een workshop organiseren? Dan kan je terecht bij een preventiewerker.


Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Page/Material.cshtml)