Home >  Materiaal >  #drankendrugs

#drankendrugs | spelmateriaal

#drankendrugs

De methodieken in deze map helpen om vrijwilligers in het jeugdwerk te sensibiliseren, te informeren en hun kennis en vaardigheden te versterken. Zo leren ze verantwoordelijk omgaan met alcohol en andere drugs en worden ze zich bewust van het belang van een alcohol- en drugbeleid.

De map is opgebouwd als een plukboek. Je kiest op maat van de vooropgestelde doelstelling(en) één of meerdere methodieken die helpen om vrijwilligers in het jeugdwerk te sensibiliseren, informeren en vaardigheden bij te brengen op maat van de specifieke noden die zij binnen hun groep ervaren.

  • Doelstelling 1: Mening uiten over alcohol en drugs
  • Doelstelling 2: Stilstaan bij voorbeeldfunctie, imago en groepsdruk
  • Doelstelling 3: Nadenken over afspraken en regels
  • Doelstelling 4: Informeren over wetgeving en aansprakelijkheid
  • Doelstelling 5: Informeren over alcohol en drugs

Deze map draagt het WATWAT-label voor kwaliteitsvolle jeugdinformatie.

Bestel #drank&drugs op de website van VAD of download het hier gratis. 

© 2018 (herziene versie)