Home >  Het stappenplan >  Extra: Mix & Match >  Gezamenlijke visie

GEZAMENLIJKE VISIE

Wat?

Visie opstellen over alcohol en drugs

Materiaal

  • Schrijfgerief
  • Groot blad papier
  • Voorbeelddoelstellingen en -visies

Print het begeleidend document. Dit bevat de uitleg bij deze extra stap en de uitleg bij de 'gezamenlijke visie'.

Opdracht

Maak groepjes van drie à vier personen. Laat elke groep een fake visie van een jeugdbeweging lezen. Vertel dat het de bedoeling is om een eigen realistische visie uit te werken.

Geef erna de voorbeelddoelstellingen aan elke groep. Doe dit zonder de positieve en negatieve gevolgen erbij. Het is de bedoeling dat ze hierover zelf nadenken. Ze moeten dus zelf positieve en negatieve gevolgen opschrijven per doelstelling.

Overloop dan alle voorziene gevolgen per doelstelling met de volledige groep en schrijf ze voor iedereen zichtbaar op.

Kies samen welke doelstelling je met de jeugdbeweging wil nastreven. Kan je je niet vinden in één doelstelling, probeer dan een samensmelting te maken van verschillende doelstellingen. Vertaal de doelstelling in een visietekst van jullie groep, zoals in de voorbeelden. De visietekst vormt de achtergrond van je beleid.

Deze vragen helpen bij het kiezen van een doelstelling:

  • Hoe gaan we als jeugdbeweging om met de regels en wetten van de samenleving?
  • Hoe garanderen we jongeren ruimte om te experimenteren met verschillende soorten van gedrag?
  • Hoe begeleiden we jongeren om op een bewuste manier keuzes te maken over alcohol of andere drugs?Willen we enkel reageren als er problemen zijn? Of ook voorbereid zijn op probleemsituaties?
  • Willen we preventief werken en iets ondernemen voor de ganse groep?
  • Willen we jongeren op een bewuste manier met alcohol en andere drugs leren omgaan? Hoe willen we dit doen?