Home >  Het stappenplan >  Extra: Mix & Match >  Gezamenlijke normen

GEZAMENLIJKE NORMEN

Wat?

Je denkt na over de grenzen en normen van de groep: wat vinden jullie wel of niet aanvaardbaar? Uiteindelijk komen jullie hierover tot een gedeelde mening.

Materiaal

  • Schrijfgerief
  • Groepsnormen (evenveel als deelnemers)

Print het begeleidend document. Dit bevat de uitleg bij deze extra stap en de uitleg bij de 'grenzen van de groep'.

Opdracht

Geef iedereen een blad met de groepsnormen. Ieder scoort de situaties met een score van - 2 tot + 2 (- 2 = totaal niet aanvaardbaar, + 2 = absoluut aanvaardbaar).

Maak groepjes van drie à vier personen.  Elk groepje probeert per situatie tot dezelfde score te komen.

Probeer uiteindelijk per situatie de scores van de groepjes te bundelen tot één score van de volledige groep. Zo kom je te weten waar de normen en de grenzen van de ganse groep liggen.

Soms kom je misschien niet tot een één standpunt. Dat is geen probleem: het is niet de bedoeling om aan deze voorbeeldsituaties concrete afspraken te koppelen. Belangrijk is wel dat je met de groep nadenkt over probleemsituaties en grenzen verkent.

Done? Ga verder naar gezamenlijke visie

Door deze methodiek wordt duidelijk of de groep eerder tolerant tegenover alcohol en/of cannabisgebruik staat of niet. Binnen de leidingsploeg kunnen er grote verschillen zijn in persoonlijke normen. Kunnen jullie deze overbruggen en tot een gezamenlijke groepsnorm komen? Welke richting willen jullie uit en wat vinden jullie belangrijk?