Home >  Het stappenplan >  Extra: Wat denk jij? >  Sangria aan de Costa Del Sol

Sangria aan de Costa Del Sol

Wat?

Met dit spel zorg je dat iedereen zijn mening kwijt kan over het drinken van alcohol of het roken van cannabis. Het laat iedereen nadenken. Welke factoren bepalen of een situatie problematisch is of niet? Je discussieert over de waarden en normen die met alcohol- en cannabisgebruik te maken hebben.

Materiaal

Print zeker het begeleidende document met uitleg over deze aanvullende stap en de spelvorm, de achtergrondinformatie en discussietips.

Beschrijving

Kies een aantal situatieschetsen uit het document. Print ze uit (voor iedereen, of éénmaal om voor te lezen). Daarnaast schrijf je op 6 grote flappen papier apart de cijfers 1 tot en met 6. Je hangt die cijfers een eindje van elkaar verwijderd aan de muren in het lokaal.

De deelnemers lezen de situatieschetsen. Ze denken na of ze bezorgd zijn over het gebruik dat beschreven wordt en rangschikken de situaties volgens gevaarlijkheid (1 = minst gevaarlijk, 6 = meest gevaarlijk). Elk cijfer mag slechts één keer gegeven worden. Maak duidelijk dat het niet om een kennistest gaat. Iedereen rangschikt de situaties volgens zijn/haar eigen mening. Geen enkel antwoord is juist of fout.

Wanneer iedereen klaar is, bespreek je elke situatie. Laat iedereen telkens plaatsnemen bij de flap met het cijfer dat overeenkomt met hun inschatting van het gevaar van die situatie. Dit toont duidelijk wat iedereen denkt. Vraag ieder apart waarom hij of zij bij een bepaald cijfer staat. Zo kan iedereen zijn mening geven. 

Breng de discussie op gang met de volgende vragen:

    • Wanneer is een situatie volgens jou problematisch?
    • Als de deelnemers over verschillende cijfers verspreid staan: Hoe komt het dat de keuzes zo verschillend zijn?
    • Als ongeveer iedereen een situatie een lage inschatting geeft: Is er dan echt geen risico?
    • Als ongeveer iedereen een situatie een hoge inschatting geeft: Waarom is deze situatie dan erger dan situatie X, die jullie een lagere score gaven?
    • Wat is verrassend aan de argumenten van een ander?

Je kan alle argumenten op een flap papier noteren.