Home >  Uit de praktijk >  Voorbeeldfunctie leiding

Hoe ver reikt je voorbeeldfunctie als leiding?

Mag je alcohol drinken op eetfestijnen, kampfeesten, fuiven…? Het kan leiden tot verhitte discussies. Als leiding heb je op dat moment geen onmiddellijke verantwoordelijkheid over een groep jongeren. Langs de andere kant heb je wel een voorbeeldfunctie: je wordt (h)erkend als leiding van jouw jeugdbeweging.

Het imago van je jeugdbeweging en van de leidingsploeg wordt rechtstreeks beïnvloed door het gedrag van de leiding. Zeker ouders baseren hun beeldvorming over jou en je leidingsploeg op zo'n momenten. De impact van je gedrag buiten de muren en uren van je jeugdbeweging zijn dus niet te onderschatten.

Daarom maak je hierover best afspraken

  • Wat als je een uniform van de jeugdbeweging draagt?
  • Wat als je met de leidingsploeg op stap gaat?
  • Wat als je met vrienden (die niet tot jouw jeugdbeweging horen) op stap gaat?

De meningen hierover kunnen verschillen, bijvoorbeeld:

  • Sommigen vinden dat rondlopen in uniform betekent dat je je verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie moet opnemen, rondlopen zonder uniform wordt aanzien als je eigen vrije tijd.
  • Anderen zijn dan weer van oordeel dat je altijd een voorbeeldfunctie hebt. 

Hoe je het keert of draait, je bent nu eenmaal gekend als leiding(sploeg). Bewust zijn over hoe je omgaat met alcohol (en drugs) buiten de jeugdbeweging is daarom geen overbodige luxe. Bespreek samen wat wel en niet kan. Zo voorkom je indianenverhalen die het imago van je jeugdbeweging kunnen schaden.