Home >  Uit de praktijk >  Medicatie in het jeugdwerk

Mag je zomaar medicatie toedienen?

Je mag in jouw jeugdbeweging/-vereniging of jeugdhuis niet zomaar medicatie (zoals een pijnstiller) toedienen aan iemand die dat vraagt. Hoe zit dat nu ook alweer?

  1. Twee belangrijke aspecten uit de wet.

  2. Er zijn twee zaken uit de wet waar je rekening mee moet houden:

1)    Niets doen als een kind/jongere ziek is, is strafbaar en leidt tot burgerrechtelijke aansprakelijkheid als je hierdoor schade berokkend de persoon in kwestie.

2)    Wie geen dokter, apotheker of zorgkundige is, is strafbaar als hij een ander persoon medisch onderzoekt of medicatie voorschrijft of toedient.

Dit wil zeggen dat het toedienen van medicatie niet onder eerste hulp valt en strafbaar is.

De uitzondering bevestigt de regel.

Je zou hierdoor denken dat je nooit medicatie mag toedienen, maar dat klopt ook niet helemaal, want: 

  • een meerderjarige (+18) mag zichzelf diagnosticeren en zichzelf (niet voorgeschreven) medicatie (zelfmedicatie) toedienen. Dit gebeurt wel op eigen risico.
  • van een minderjarige (-18) wordt verwacht dat die nog niet kan inschatten of hij/zij medicatie nodig heeft. Daarom staat die tot zijn meerderjarigheid onder het gezag van zijn ouders of voogd (art. 371 Burgerlijk Wetboek). Enkel de ouders of voogd (naast een arts) kunnen bepalen of hij ziek is en hem geneesmiddelen toedienen.  Medicatie geven aan een minderjarige is dus enkel toegelaten als je beschikt over het voorschrift van een arts of de schriftelijke toestemming van een ouder of voogd (wat niet-voorschriftplichtige medicijnen betreft). 

Ouders op voorhand, via de medische fiche, toestemming vragen voor vrije medicatie raden we af. Op deze manier vraag je hen ‘carte blanche’. Er is immers heel wat medicatie vrij verkrijgbaar. Bovendien is er veel ‘eenvoudige’ medicatie (bijvoorbeeld paracetamol) die je niet (zomaar) aan kinderen of jongeren mag geven (in functie van hun lichaamsgewicht, combinatie met andere medicatie, reactie met bepaalde aandoeningen …). Bescherm je leidingsploeg hierin.

Zorg dat iedereen in de leidingsploeg hiervan op de hoogte is.

Voeg het eventueel toe aan jullie alcohol- en drugbeleid. 
Nog geen alcohol- en drugbeleid? Ga aan de slag met het stappenplan!