Home >  Uit de praktijk >  Joint effort project

Wat gebeurde er op de slotmeeting van het JEP?

Het JEP (joint effort project) werd dit jaar voor de zesde keer op een rij georganiseerd.  Twaalf jeugdwerkinitiatieven schreven zich in. Alle groepen ontvingen het “Silver Label” en acht groepen ontvingen op de slotmeeting het “Gold Label”. De andere vier groepen zetten nog een tandje bij om in september hun Gold Label te behalen.

Wat is JEP? 

De afkorting JEP staat voor Joint Effort Project en is een initiatief in het kader van drugpreventie van een aantal serviceclubs uit Brugge en Damme, in samenwerking met Stad Brugge (jeugd- en preventiedienst), Stad Damme (jeugddienst) en het JAC Brugge.

JEP richt zich tot jeugdwerkinitiatieven (dus meer dan enkel jeugdbewegingen) en wil de leiding en begeleiders stimuleren tot een preventieve aanpak van tabak, alcohol en andere drugs binnen hun groep. Dit als een vorm van peer support, wat inhoudt dat als jongeren met elkaar over alcohol en drugs praten.

Silver & Gold label

Om het Silver Label (t.w.v. € 150) te behalen volgden twee personen per jeugdwerkinitiatief een vorming. Daar kregen ze informatie over middelengebruik en hoe ze hier preventief rond kunnen werken.

Het Gold Label (t.w.v. € 350) is de kers op de taart. Want problemen voorkomen werkt het best door beleidsmatig te werken. De groepen schreven een eigen tabak-, alcohol- en drugbeleid. Ze maakten hun alcohol- en drugvisie concreet en schreven hun eigen regels en afspraken uit. Ook de procedures over wat te doen wanneer een groepslid de regels overschrijdt werden besproken. Ten slotte werd dit concreet gemaakt door één of meerdere preventie activiteiten in te plannen (bv. een discussieavond of een spel over tabak, alcohol en/of drugs).  

Groepen die voor het eerst deelnamen, kregen extra ondersteuning door middel van twee coachingsessies.

De slotmeeting

Op vrijdag 21 april ging de slotmeeting van het JEP door: het apotheose moment van een volledig werkjaar aan inspanningen!

Er waren vertegenwoordigers aanwezig van

  • alle deelnemende jeugdwerkinitiatieven
  • de service clubs
  • de stadsdiensten
  • het JAC.

De burgemeester van Damme en de schepenen van de beide steden waren enorm trots en bedankten de groepen voor hun inzet. Professor Dr. Chris Bervoets lichtte het werkingsmechanisme van verslaving toe. De groepen lichtten toe wat ze vonden van deze ervaring en wat ze meenemen naar volgend jaar.Tijdens de receptie werd nagepraat met heerlijke mocktails van De Mess en broodjes.

Dit wil ik ook! 

Ben je geïnteresseerd in het opstellen van een alcohol- en drugbeleid?
Wil je graag advies over het organiseren van een activiteit over alcohol en/of drugs?

Contacteer dan het regionaal CGG-preventiewerk tabak alcohol en drugs! 

 Auteur: Iris Maertens, coördinator drugbeleid, stad Brugge