Home >  Crisis >  Crisiscommunicatie

Crisiscommunicatie

In een crisissituatie is het belangrijk om betrokkenen op de hoogte te brengen van de situatie. Het is van belang dat je duidelijk communiceert om paniek te vermijden en betrokkenen gerust te stellen.

Enkele tips:

  • Verwittig niet zomaar de politie! Bespreek de situatie eerst met de leiding, de jongere en de ouders. Spreek eventueel koepel aan om je te helpen.
  • Heb je een volwassen begeleider/mentor? Betrek deze persoon!
  • Bespreek problemen tijdig en liefst persoonlijk met ouders. Desnoods via e-mail of telefoon, maar geef duidelijk aan dat je een rechtstreeks gesprek niet uit de weg wil gaan. Zorg ervoor dat je de jongere hier ook bij betrekt.
  • Wanneer er zich problemen met alcohol en/of andere drugs voordoen, wees hierover discreet. Hou rekening met het belang van de jongere.
  • Informeer je eerst goed en hoor alle partijen alvorens je uitgebreid gaat communiceren. Het is immers heel belangrijk dat je correcte informatie doorgeeft en achteraf niet vanalles hoeft te wijzigen. Uit respect voor de betrokkenen, maar ook om je eigen geloofwaardigheid te beschermen.