Home >  Uit de praktijk >  Communiceren naar ouders

Communiceren naar ouders

Je informeert ouders best over de regels en afspraken over alcohol en andere drugs. Zo toon je dat jullie als leidingsploeg hierbij stilstaan, er op een verantwoordelijke manier mee willen omgaan, en problemen willen voorkomenLaat je dus zeker niet tegenhouden vanuit het idee dat "ouders zullen denken dat er een probleem is". 

Tips!

1. Communiceer steeds op een open en duidelijke manier. Ook bij eventuele incidenten. Zo verminder je de kans op onduidelijkheden en misverstanden. Je vermijdt roddels, roodgloeiende telefoons, ongeruste ouders, …

2. Leg de nadruk op de verantwoordelijkheid die jullie willen opnemen om problemen met alcohol en andere drugs te voorkomen. 

3. Maak gebruik van een inschrijvingsmoment of een kennismakingsdag om afspraken over alcohol en andere drugs te communiceren samen met de andere afspraken die in jullie jeugdbeweging gelden.

4. Maak gebruik van jullie bestaande communicatiekanalen: tijdschrift, website, facebookpagina, ...

5. Laat de leiding en oudste leden een charter ondertekenen met de afspraken en hang dit op in het lokaal.

6. Kom op een positieve manier in de pers: contacteer de lokale pers over jullie uitgewerkt alcohol- en drugbeleid! 

De afspraken over alcohol en andere drugs staan in het alcohol- en drugbeleid van je jeugdbeweging. Hebben jullie nog geen alcohol- en drugbeleid? Volg dan het stappenplan.